2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Перетворення Ляпунова і стійкість диференціальних рівнянь в банахових просторах

Тран Тхі Лоан

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено достатні умови експоненціальної стійкості регулярних лінійних систем з біфуркацією в банаховому просторі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 10, pp 1599-1608.

Зразок цитування: Тран Тхі Лоан Перетворення Ляпунова і стійкість диференціальних рівнянь в банахових просторах // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 10. - С. 1417–1424.

Повний текст