2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про застосування числових методів до розв'язування нелінійних диференціальних рівнянь другого порядку з випадковими відхиленнями аргументу

Коломієць О. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається застосування асимптотичного методу Крилова - Боголюбова - Митропольського та ме тодів Рунге - Кутта до дослідження коливних розв'язків квазіліпійних диференціальних рівнянь другого порядку з випадковими відхиленнями аргументу. Для конкретних рівнянь знайдено наближені числові розв'язки та характеристики випадкових коливань.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 10, pp 1617-1626.

Зразок цитування: Коломієць О. В. Про застосування числових методів до розв'язування нелінійних диференціальних рівнянь другого порядку з випадковими відхиленнями аргументу // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 10. - С. 1433–1441.

Повний текст