2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Деякі простори послідовностей Ейлера неабсолютного типу

Алтай Б., Базар Ф.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Введено поняття просторів послідовностей Ейлера $e_0^r$ та $e^r_c$ неабсолютного типу — $BK$-просторів, що містять простори $c_0$ та $c$. Доведено, що простори $e_0^r$ та $e^r_c$ лінійно ізоморфні відповідно до просторів $c_0$ та $c$. Наведено деякі теореми про включення. Крім того, обчислено $\alpha-, \beta-, \gamma-$ та неперервні простори, дуальні до просторів $e_0^r$ та $e^r_c$, і побудовано базиси цих просторів. Визначено необхідні та достатні умови належності нескінченної матриці до класів $(e^r_c :\; {l}_p)$ та $(e^r_c :\; c)$. Отримано характеристики деяких інших класів нескінченних матриць з використанням наведеної в роботі основної леми для випадку $1 \leq p \leq \infty$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 1, pp 1-17.

Зразок цитування: Алтай Б., Базар Ф. Деякі простори послідовностей Ейлера неабсолютного типу // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 1. - С. 3–17.

Повний текст