2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Задача спряження розв'язків хвильового рівняння Ламе в областях з кусково-гладкими межами

Денисюк І. Т.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається задача спряження розв'язків хвильового рівняння Ламе в областях, що містять особливі лінії (множини кутових точок) і конічні точки. Показано, що розв'язки хвильового рівняння Ламе поблизу негладкостей межових поверхонь набувають особливостей степеневого характеру, і знайдено їх асимптотику. Враховуючи її та застосовуючи введені до розгляду пружні загаювальні потенціали простого і подвійного шару та об'єму, задачу зведено до системи функціональних рівнянь і сформульовано умови її розв'язності.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 1, pp 35-51.

Зразок цитування: Денисюк І. Т. Задача спряження розв'язків хвильового рівняння Ламе в областях з кусково-гладкими межами // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 1. - С. 32–46.

Повний текст