2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Необходимые и достаточные условия разрешимости вариационной задачи Гаусса

Зорий Н. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується добре відома варіаційна задача Гаусса над класами мір Радона, асоційованих із системою множин у локально компактному просторі. При досить загальних припущеннях отримано необхідні та достатні умови її розв'язності. Як допоміжний результат, знайдено описи потенціалів широких та (або) сильних граничних точок мінімізуючих послідовностей мір. Отримані результати конкретизовано на випадок ядра Ньютона в $\mathbb{R}^n$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 1, pp 70-99.

Зразок цитування: Зорий Н. В. Необходимые и достаточные условия разрешимости вариационной задачи Гаусса // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 1. - С. 60–83.

Повний текст