2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Інтегральний вигляд обмежених розв'язків деяких систем диференціальних рівнянь

Кулик В. Л., Кулик Г. М

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується добре відома варіаційна задача Гаусса над класами мір Радона, асоційованих із системою множин у локально компактному просторі. При досить загальних припущеннях отримано необхідні та достатні умови її розв'язності. Як допоміжний результат, знайдено описи потенціалів широких та (або) сильних граничних точок мінімізуючих послідовностей мір. Отримані результати конкретизовано на випадок ядра Ньютона в $\mathbb{R}^n$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 1, pp 100-111.

Зразок цитування: Кулик В. Л., Кулик Г. М Інтегральний вигляд обмежених розв'язків деяких систем диференціальних рівнянь // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 1. - С. 84–93.

Повний текст