2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Теорема существования для одного класса сильно резонансных краевых задач эллиптического типа с разрывными нелинейностями

Павленко В. Н., Чиж Е. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто задачу Діріхле для рівняння еліптичного типу з розривною за фазовою змінною нелінійністю в резонансному випадку, причому нелінійність може не задовольняти умову Ландесмана - Лазера. За допомогою регуляризації початкового рівняння встановлено існування узагальненого рівняння вказаної задачі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 1, pp 121-131.

Зразок цитування: Павленко В. Н., Чиж Е. А. Теорема существования для одного класса сильно резонансных краевых задач эллиптического типа с разрывными нелинейностями // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 1. - С. 102–110.

Повний текст