2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Двостороння апроксимація розв'язків багатоточкової задачі для звичайного диференціального рівняння з параметрами

Ментинський С. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Побудовано алгоритм двосторонньої апроксимації розв'язку багатоточкової крайової задачі для квазілінійного диференціального рівняння з параметрами за припущень, які є двосторонніми аналогами B-монотонності за Ю. Покорним правої частини рівняння. Встановлено умови монотонності послідовних наближень та їх рівномірної збіжності до розв'язку задачі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 1, pp 149-156.

Зразок цитування: Ментинський С. М. Двостороння апроксимація розв'язків багатоточкової задачі для звичайного диференціального рівняння з параметрами // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 1. - С. 125–130.

Повний текст