2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Марківська єдиність та теорема Радемахера для гладких мір на нескінченновимірному просторі за умови успішної фільтрації

Кулик О. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для гладкої міри на нескінченновимірному просторі введено умову "успішної фільтрації" та доведено марковську єдиність і теорему Радемахера для мір, що задовольняють цю умову. Розглянуто деякі достатні умови, такі як відома умова Хєег-Крона, наведено приклади, що демонструють зв'язок між цими умовами, та застосування до опуклих мір.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 2, pp 200-220.

Зразок цитування: Кулик О. М. Марківська єдиність та теорема Радемахера для гладких мір на нескінченновимірному просторі за умови успішної фільтрації // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 2. - С. 170–186.

Повний текст