2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Принцип Фрагмена - Линделефа для некоторых квазилинейных эволюционных уравнений второго порядка

Слепцова И. П., Шишков А. Е.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто рівняння $u_{tt} + A (u_t) + B(u) = 0$, в якому $A$ i $B$ — квазілінійні оператори за змінною x другого і четвертого порядків відповідно. В необмеженій за просторовими змінними циліндричній області отримано оцінки, які характеризують мінімальний ріст будь-якого ненульового розв'язку мішаної задачі на нескінченності.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 2, pp 282-295.

Зразок цитування: Слепцова И. П., Шишков А. Е. Принцип Фрагмена - Линделефа для некоторых квазилинейных эволюционных уравнений второго порядка // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 2. - С. 239–249.

Повний текст