2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Деякі результати про асимптотичну стійкість порядку α

Ву Туан, Ву Тхі Тху Хуонг

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто проблему квазірівномірно асимптотичної стійкості порядку α відносно частини змінних. Доведено деякі достатні умови, обернену теорему та теорему про мультистійкість.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 2, pp 296-306.

Зразок цитування: Ву Туан, Ву Тхі Тху Хуонг Деякі результати про асимптотичну стійкість порядку α // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 2. - С. 250–257.

Повний текст