2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ітераційна регуляризація Ньютона - Канторовича для нелінійних некоректних рівнянь з акретивними операторами

Ву Куанг Хунг, Нгуєн Бионг

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розроблено ітераційну регулярнзацію Ньютона - Канторовича для нелінійних некоректних рівнянь з монотонним оператором у гільбертових просторах для випадку акретивного оператора в банахових просторах. Встановлено оцінки швидкостей збіжності методу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 2, pp 323-330.

Зразок цитування: Ву Куанг Хунг, Нгуєн Бионг Ітераційна регуляризація Ньютона - Канторовича для нелінійних некоректних рівнянь з акретивними операторами // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 2. - С. 271–276.

Повний текст