2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Двостороння апроксимація розв'язків крайових задач

Ментинський С. М., Шувар Б. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано загальну схему двосторонньої апроксимації розв'язків крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь, яка охоплює низку відомих і нових двосторонніх методів. При дослідженні використано конструкції чисельно-аналітичного методу A. M. Самойленка у поєднанні з методикою побудови двосторонніх методів, запропонованою в роботах M. С. Курпеля та B. A. Шувара.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 2, pp 340-345.

Зразок цитування: Ментинський С. М., Шувар Б. А. Двостороння апроксимація розв'язків крайових задач // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 2. - С. 284–288.

Повний текст