2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про розклад діагонального оператора в лінійну комбінацію ідемпотентів або проекторів

Рабанович В. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено, що обмежений оператор, який не є сумою скалярного i компактного операторів i подібний до діагонального, є лінійною комбінацією трьох ідемпотентів, а будь-який самоспряжений діагональний оператор є лінійною комбінацією чотирьох ортопроекторів із дійсними коефіцієнтами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 3, pp 466-473.

Зразок цитування: Рабанович В. І. Про розклад діагонального оператора в лінійну комбінацію ідемпотентів або проекторів // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 3. - С. 388–393.

Повний текст