2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об изометрическом погружении трехмерных геометрий $SL_2$, $Nil$, $Sol$ в четырехмерное пространство постоянной кривизны

Масальцев Л. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено неіснування ізометричного занурення геометрій $\text{Nil}^3$, $\widetilde{SL}_2$ у чотиривимірний простір $M_c^4$ сталої кривини $c$. Встановлено, що геометрія $\text{Sol}^3$ не може бути занурена у $M_c^4$ при $c \neq -1$, і знайдено її аналітичне занурення в гіперболічний простір $H^4(-1)$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 3, pp 509-516.

Зразок цитування: Масальцев Л. А. Об изометрическом погружении трехмерных геометрий $SL_2$, $Nil$, $Sol$ в четырехмерное пространство постоянной кривизны // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 3. - С. 421–426.

Повний текст