2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оценки скорости сходимости в обыкновенных дифференциальных уравнениях, находящихся под воздействием случайных процессов с быстрым временем

Бондарев Б. В., Ковтун Е. Е.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається процедура усереднення у задачі Коші для звичайного диференціального рівняння, збуреного деяким ергодичним марковським процесом. Встановлено деякі оцінки швидкості збіжності розв'язків початкової задачі до розв'язків усередненої.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 4, pp 523-550.

Зразок цитування: Бондарев Б. В., Ковтун Е. Е. Оценки скорости сходимости в обыкновенных дифференциальных уравнениях, находящихся под воздействием случайных процессов с быстрым временем // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 4. - С. 435–457.

Повний текст