2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оценки скорости сходимости в обыкновенных дифференциальных уравнениях, находящихся под воздействием случайных процессов с быстрым временем

Власенко Л. А., Перестюк Н. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано теореми існування та єдиності для диференціально-алгебраїчного рівняння $\cfrac{d}{dt}[Au(t)] + Bu(t) = f(t, u(t))$ з імпульсною дією. Матриця $A$ може бути виродженою. Результати застосовано до теорії електричних ланцюгів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 4, pp 551-564.

Зразок цитування: Власенко Л. А., Перестюк Н. А. Оценки скорости сходимости в обыкновенных дифференциальных уравнениях, находящихся под воздействием случайных процессов с быстрым временем // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 4. - С. 458–468.

Повний текст