2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Властивості розв'язку неоднорідного гіперболічного рівняння з випадковою правою частиною

Довгай Б. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається неоднорідне гіперболічне рівняння з нульовими початковими та крайовими умовами і випадковою центрованою вибірково неперервною гауссовою правою частиною. Встановлено умови існування розв'язку першої крайової задачі математичної фізики у вигляді рівномірно збіжного за ймовірністю ряду в термінах коваріаційної функції. Знайдено оцінку розподілу супремуму розв'язку цієї задачі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 4, pp 571-582.

Зразок цитування: Довгай Б. В. Властивості розв'язку неоднорідного гіперболічного рівняння з випадковою правою частиною // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 4. - С. 474–482.

Повний текст