2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про періодичні розв'язки одного класу систем диференціальних рівнянь

Король І. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються питання існування періодичних розв'язків двовимірних лінійних неоднорідних періодичних систем диференціальних рівнянь, у яких відповідна однорідна система є гамільтоно-вою. Запропоновано новий чисельно-аналітичний алгоритм дослідження існування і побудови періодичних розв'язків двовимірних нелінійних диференціальних систем із гамільтоновою лінійною частиною. Одержані результати узагальнено на системи вищих порядків.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 4, pp 583-599.

Зразок цитування: Король І. І. Про періодичні розв'язки одного класу систем диференціальних рівнянь // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 4. - С. 483–495.

Повний текст