2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про стійкість максимального члена цілого ряду Діріхле

Скасків О. Б., Тракало О. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено необхідні і достатні умови для того, щоб логарифми максимального члена цілого ряду Діріхле $F(z) = \sum^{+\infty}_{n=0}a_n e^{z\lambda_n}$ і максимального члена цілого ряду Діріхле $A(z) = \sum^{+\infty}_{n=0}a_n b_n e^{z\lambda_n}$ були асимптотично еквівалентними при ${\rm Re}\;z \rightarrow +\infty$ зовні деякої множини скінченної міри.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 4, pp 686-693.

Зразок цитування: Скасків О. Б., Тракало О. М. Про стійкість максимального члена цілого ряду Діріхле // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 4. - С. 571–576.

Повний текст