2019
Том 71
№ 11

Всі номери

O системе дифференциальных уравнений Дирака с условиями разрыва внутри интервала

Амиров Р. Х.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються зображення розв'язків рівняння Дірака, властивості спектральних даних та обернені задачі оператора Дірака на скінченному інтервалі з умовами розриву всередині інтервалу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 5, pp 712-727.

Зразок цитування: Амиров Р. Х. O системе дифференциальных уравнений Дирака с условиями разрыва внутри интервала // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 5. - С. 601–613.

Повний текст