2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Застосування розсіяння Лакса - Філліпса в теорії сингулярних збурень

Кужіль С. О., Мацюк Л. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для сингулярного збурення $A = A_0 + \sum^n_{i, j=1}t_{ij} \langle \psi_j, \cdot \rangle \psi_i,\quad n \leq \infty$, додатного самоспряженого оператора $A_0$ із спектром Лебега проведено спектральний аналіз відповідних самоспряжених реалізацій $A_T$. Крім того, обчислено матрицю розсіяння $\mathfrak{S}_{(A_T, A_0)}(\delta)$ через параметри $t_{ij}$ при деяких додаткових обмеженнях на сингулярні елементи у $\psi_{j}$. Одержані результати дозволяють застосовувати схему Лакса - Філліпса в теорії розсіяння.the Lax -Phillips approach in the scattering theory.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 5, pp 806-816.

Зразок цитування: Кужіль С. О., Мацюк Л. В. Застосування розсіяння Лакса - Філліпса в теорії сингулярних збурень // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 5. - С. 679–688.

Повний текст