2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Кінетичні рівняння та інтегровні Гамільтонові системи

Бєлоколос Є. Д.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено огляд взаємозв'язків між кінетичними рівняннями та інтегровними системами. Обговорено загальне походження спеціальних класів розв'язків кінетичного рівняння Больцмана для максвеллівських частинок i спеціальних розв'язків інтегровних еволюційних рівнянь. Розглянуто термодинамічну границю та солітонне кінетичне рівняння для інтегровного рівняння Кортевега-де Фріза. Обговорено існування розпадних i вироджених законів дисперсії та виникнення додаткових інтегралів руху для взаємодіючих хвиль.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 6, pp 869-882.

Зразок цитування: Бєлоколос Є. Д. Кінетичні рівняння та інтегровні Гамільтонові системи // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 6. - С. 731–741.

Повний текст