2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Квантово-класичне рівняння Вігнера-Ліувілля

Капрал Р., Сергі А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто квантову систему, розділену на підсистему та термостат. Після застосування перетворень Вігнера до рівняння фон Неймана для квантово-механічної матриці щільності системи одержано квантово-класичне рівняння Вігнера-Ліувілля у границі, де маси M частинок термостату великі у порівнянні з масами m частинок підсистеми. Обговорено структуру цього рівняння і показано, як можна отримати абстрактну операторну форму квантово-класичного рівняння Ліувілля за допомогою зворотного перетворення Вігнера на підсистемі. Розв'язки описано в термінах класичних сегментів траєкторії та квантового переходу або імпульсних стрибків.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 6, pp 891-899.

Зразок цитування: Капрал Р., Сергі А. Квантово-класичне рівняння Вігнера-Ліувілля // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 6. - С. 749–756.

Повний текст