2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Стохастичні напівгрупи i рівняння коагуляції

Лачович М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто загальний клас білінійних систем дискретних або неперервних рівнянь коагуляції. Показано, що їх розв'язки можуть бути наближені розв'язками стохастичних систем, які описують процес коагуляції через стохастичні напівгрупи.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 6, pp 913-922.

Зразок цитування: Лачович М. Стохастичні напівгрупи i рівняння коагуляції // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 6. - С. 770–777.

Повний текст