2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Довгочасова поведінка неавтономних рівнянь Фоккера - Планка та охолодження гранульованих газів

Лодс Б., Тошиані Г..

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Проаналізовано асимптотичну поведінку лінійних рівнянь Фоккера - Планка з коефіцієнтами, залежними від часу. Показано, що за явно обчислюваних умов відбувається релаксація до розподілу Максвелла з залежною від часу температурою. Цей результат застосовано до вивчення броунівського руху в гранульованих газах і показано, що однорідний охолоджуючий стан притягує будь-який розв'язок з алгебраїчною швидкістю.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 6, pp 923-935.

Зразок цитування: Лодс Б., Тошиані Г.. Довгочасова поведінка неавтономних рівнянь Фоккера - Планка та охолодження гранульованих газів // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 6. - С. 778–789.

Повний текст