2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Аналог рівняння Ліувілля та ББГКІ ієрархії для системи твердих сфер з непружним розсіянням

Петрина Д. Я., Цараффіні Г. Л.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується динаміка твердих сфер з непружним розсіянням. Така система є моделлю для гранульованих потоків. Відображення, індуковане зсувом уздовж траєкторій, не зберігає об'єм фазового простору, а відповідний якобіан є відмінним від одиниці.
Визначено спеціальну функцію розподілу як добуток звичайної функції розподілу та квадрата якобіана. Для цієї функції розподілу виведено рівняння Ліувілля з граничними умовами. Послідовність кореляційних функцій визначено для канонічного та великого канонічного ансамблів. Для кореляційних функцій виведено узагальнену ієрархію ББГКІ та відповідні граничні умови.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 6, pp 967-990.

Зразок цитування: Петрина Д. Я., Цараффіні Г. Л. Аналог рівняння Ліувілля та ББГКІ ієрархії для системи твердих сфер з непружним розсіянням // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 6. - С. 818–839.

Повний текст