2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Рівняння електродинаміки у гідродинамічному середовищі з урахуванням нерівноважних флуктуацій

Соколовський О. Й., Ступка А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено кінетику електромагнітного поля в гiдродинамiчному середовищі, до складу якого входять заряджені частинки. Побудовано зв'язану систему з рівнянь електромагнітного поля i рівнянь гідродинаміки з урахуванням дисипативних процесів. Для опису електромагнітного поля використано його середні значення, а також відповідні бінарні кореляційні функції як нові незалежні змінні. Вивчено зворотний вплив поля на середовище. Дослідження ґрунтується на квазірелятивіст-ській квантовій електродинаміці в калібровці Гамільтона і методі скороченого опису нерівноважних процесів Боголюбова.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 6, pp 1004-1019.

Зразок цитування: Соколовський О. Й., Ступка А. А. Рівняння електродинаміки у гідродинамічному середовищі з урахуванням нерівноважних флуктуацій // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 6. - С. 852–864.

Повний текст