2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Некоторый стохастический аналог второй теоремы Н. Н. Боголюбова

Бондарев Б. В., Ковтун Е. Е.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено оцінку швидкості зближення розв'язку звичайного диференціального рівняння, що зазнає впливу ергодичного випадкового процесу, зі стаціонарним розв'язком детермінованої усередненої системи на інтервалах часу порядку $e^{1/ερ}$ для деяких $0 < \rho < 1$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 7, pp 1035-1054.

Зразок цитування: Бондарев Б. В., Ковтун Е. Е. Некоторый стохастический аналог второй теоремы Н. Н. Боголюбова // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 7. - С. 879–894.

Повний текст