2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Свойства потоков, порожденных стохастическими уравнениями с отражением

Пилипенко А. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються властивості випадкової множини $\varphi_t(\mathbb{R}_+^d)$, де $\varphi_t(x)$ — розв'язок стохастичного диференціального рівняння в $\mathbb{R}_+^d$ з нормальним відбиттям від межі, що стартує з точки $x$. Проведено характеризацію внутрішніх та граничних точок множини $\varphi_t(\mathbb{R}_+^d)$. Доведено, що розмірність Хаусдорфа межі $\partial \varphi_t(\mathbb{R}_+^d)$ не перевищує $d - 1$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 8, pp 1262-1274.

Зразок цитування: Пилипенко А. Ю. Свойства потоков, порожденных стохастическими уравнениями с отражением // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 8. - С. 1069 – 1078.

Повний текст