2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про коректність двоточкової крайової задачі для систем із псевдодиференціальними операторами

Кенне Е.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто питання про коректність крайової задачі з нелокальною умовою для системи псевдодиференціальних рівнянь довільного порядку. Рівняння та граничні умови містять псевдодиференціальні оператори із символами, що визначені та неперервні у деякій області $H \subset \mathbb{R}^m_{\sigma}$. Встановлено критерій існування та єдиності розв'язків, а також неперервної залежності розв'язку від граничної функції.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 8, pp 1334-1340.

Зразок цитування: Кенне Е. Про коректність двоточкової крайової задачі для систем із псевдодиференціальними операторами // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 8. - С. 1131 – 1136.

Повний текст