2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Стохастичні системи з усередненням у схемі дифузійної апроксимації

Королюк В. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано системний підхід в асимптотичному аналізі стохастичних систем у схемі серій з усередненням та дифузійною апроксимацією. Стохастичні системи задаються марковськими процесами з локально незалежними приростами в евклідовому просторі з випадковими перемиканнями, що описуються стрибковими марковськими та напівмарковськими процесами.
Використовується асимптотичний аналіз марковських та напівмарковських випадкових еволюцій. Дифузійна апроксимація будується з використанням асимптотичного розкладу породжуючих операторів та розв'язків проблем сингулярного збурення для звідно-обернених операторів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 9, pp 1442-1465.

Зразок цитування: Королюк В. С. Стохастичні системи з усередненням у схемі дифузійної апроксимації // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 9. - С. 1235–1252.

Повний текст