2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про регулярність розподілу розв'язку СДР зі стрибками з довільною мірою Леві

Кулик О. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються локальні властивості розв'язків СДР зі стрибками. При застосуванні методу, який базується на „диференціюванні за часом" на просторі функціоналів від пуассонової точкової міри, наведено умову, яка аналогічна умові Хьормандера та достатня для того, щоб розв'язок мав регулярний розподіл. Ця умова формулюється тільки у термінах коефіцієнтів рівняння та не вимагає від міри Леві виконання будь-яких властивостей регулярності.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 9, pp 1477-1501.

Зразок цитування: Кулик О. М. Про регулярність розподілу розв'язку СДР зі стрибками з довільною мірою Леві // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 9. - С. 1261–1283.

Повний текст