2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Мерозначные диффузии и континуальные системы взаимодействующих частиц в случайной среде

Пилипенко А. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто континуальні системи стохастичних рівнянь, що описують рух у випадковому середовищі сім'ї взаємодіючих частинок, маса яких може змінюватись із часом. Припускається, що рух кожної частинки залежить не лише від її положення в даний момент часу, але й від розподілу загальної маси частинок.
Доведено теорему існування та єдиності, неперервну залежність від розподілу початкової маси, марковську властивість.
Крім того, при певних технічних умовах мірозначні дифузії, введені A. В. Скороходом, можна одержати як розподіли маси таких систем частинок.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 9, pp 1507-1521.

Зразок цитування: Пилипенко А. Ю. Мерозначные диффузии и континуальные системы взаимодействующих частиц в случайной среде // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 9. - С. 1289–1301.

Повний текст