2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про рівняння відновлення, які виникають в деяких задачах теорії узагальнених дифузійних процесів

Портенко М. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Побудовано вінерів процес на площині з напівпрозорою мембраною, що розташована на фіксованому колі і діє в нормальному напрямку. Метод побудови враховує властивості симетрії як кола, так і вінерового процесу. Тому справа зводиться до збурення бесселевого процесу коефіцієнтом переносу, що має характер δ-функції, зосередженої в точці. Це й приводить до пари рівнянь відновлення, з допомогою яких знаходиться ймовірність переходу радіальної частини шуканого процесу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 9, pp 1522-1534.

Зразок цитування: Портенко М. І. Про рівняння відновлення, які виникають в деяких задачах теорії узагальнених дифузійних процесів // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 9. - С. 1302–1312.

Повний текст