2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Мажорантные оценки порога перколяции бернуллиевского поля на квадратной решетке

Вирченко Ю. П., Толмачева Ю. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано метод одержання монотонно спадної послідовності верхніх оцінок порогу перколяції бернуллієвського випадкового поля на $Z^2$ та на її основі — метод побудови апроксимацій із гарантованою оцінкою точності для ймовірності перколяції. Обчислено перший член $c_2 = 0,74683$ цієї послідовності.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 10, pp 1535-1549.

Зразок цитування: Вирченко Ю. П., Толмачева Ю. А. Мажорантные оценки порога перколяции бернуллиевского поля на квадратной решетке // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 10. - С. 1315–1326.

Повний текст