2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про властивості субдиференціальних відображень у просторах Фреше

Касьянов П. О., Мельник В. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено умови, за яких субдиференціал власного опуклого напівнеперервного знизу функціонала у просторі Фреше є обмеженим та напівнеперервним зверху відображенням. Теорема про обмеженість субдиференціала є новою і для банахових просторів. Доведено узагальнену теорему Вейєрштрасса у просторах Фреше та вивчено варіаційну нерівність з множиннозначним відображенням.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 10, pp 1621-1634.

Зразок цитування: Касьянов П. О., Мельник В. С. Про властивості субдиференціальних відображень у просторах Фреше // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 10. - С. 1385–1394.

Повний текст