2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Теоремы существования и несуществования решений задачи Коши для вырожденных параболических уравнений с нелокальным источником

Афанасьева Н. В., Тедеев А. Ф.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається задача Коші для двічі нєлінійного виродженого параболiчного рівняння з нелокаль-ним джерелом. Припускається, що початкова функція є інтегровною. Встановлюється глобальне за часом існування та неіснування розв'язків задачі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 11, pp 1687-1711.

Зразок цитування: Афанасьева Н. В., Тедеев А. Ф. Теоремы существования и несуществования решений задачи Коши для вырожденных параболических уравнений с нелокальным источником // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 11. - С. 1443–1464.

Повний текст