2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Линейные группы с условием минимальности для некоторых бесконечномерных подгрупп

Диксон М. Р., Курдаченко Л. А., Эванс М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Нехай $F$ — поле, $A$ — векторний npocTip над $F, \quad GL (F, A)$ — трупа Bcix aвтoмoрфiзмiв простору $A$. Якщо $H$ — півдгрупа $GL(F, A)$, то покладемо ${\rm{aug} \dim}_F ( H) = {\rm dim}_F(A(\omega FH))$, де $\omega FH$ — фундаментальний вдеал труповото кільця $FH$. Число ${\rm{aug} \dim}_F ( H)$ називаеться фундаментальною вимiрнicтю пвдтрупи $H$. У даній роботі вивчаються локально розв'язні лінійні групи з умовою мінімальності для півдгруп, що мають нескінченну фундаментальну вимiрнicть.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 11, pp 1726-1740.

Зразок цитування: Диксон М. Р., Курдаченко Л. А., Эванс М. Линейные группы с условием минимальности для некоторых бесконечномерных подгрупп // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 11. - С. 1476–1489.

Повний текст