2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нова друга вітка спектра Гамільтоніана БКШ та "псевдощілина"

Петрина Д. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Гамільтоніан БКШ теорії надпровідності має другу вітку власних значень та власних векторів. Ця вітка складається з хвильових функцій пар електронів в основному та збуджених станах. Неперервний спектр збуджених пар відділений відмінною від нуля щілиною від точки дискретного спектра, що відповідає парі в основному стані. Відповідна велика статистична сума та вільна енергія вирахувані точно. Звідси випливає, що при низьких температурах система є в конденсаті пар в основному стані. Послідовність кореляційних функцій вирахувана точно у термодинамічній границі і збігається з відповідною послідовністю системи з апроксимуючим гамільтоніаном. Щілина в спектрі збуджень залежить неперервно від температури і є відмінною від нуля і на відрізку вище критичної температури, що відповідає першій вітці спектра. На думку автора, цей факт пояснює феномен „псевдощілини".

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 11, pp 1763-1791.

Зразок цитування: Петрина Д. Я. Нова друга вітка спектра Гамільтоніана БКШ та "псевдощілина" // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 11. - С. 1508–1533.

Повний текст