2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Обернена задача для рівняння теплопровідності з виродженням

Іванчов М. І., Салдіна Н. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто обернену задачу визначення залежного від часу коефіцієнта температуропровідності, який дорівнює нулю у початковий момент часу. Встановлено умови існування та єдиності класичного розв'язку вказаної задачі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 11, pp 1825-1835.

Зразок цитування: Іванчов М. І., Салдіна Н. В. Обернена задача для рівняння теплопровідності з виродженням // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 11. - С. 1563–1570.

Повний текст