2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Побудова розв'язків задачі про власні коливання ідеальної рідини в порожнинах складної геометричної форми

Барняк М. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається задача про власні коливання ідеальної нестисливої рідини в порожнинах складної геометричної форми. Область, заповнена рідиною, розбивається на підобласті більш простої геометричної форми. Початкова задача зводиться до спектральної задачі для частини області, заповненої рідиною. Для цього використовуються розв'язки допоміжних крайових задач у підобластях. Наближені розв'язки отриманої задачі будуються варіаційним методом. Розглядаються також питання раціонального вибору системи координатних функцій. Наведено результати числової реалізації запропонованого методу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 12, pp 1853-1869.

Зразок цитування: Барняк М. Я. Побудова розв'язків задачі про власні коливання ідеальної рідини в порожнинах складної геометричної форми // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 12. - С. 1587–1600.

Повний текст