2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Задача Коші з оператором Рісса дробового диференціювання

Літовченко В. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У класі узагальнених функцій скінченного порядку встановлено коректну розв'язність задачі Коші для псевдодиференціального рівняння, символи якого є однорідними функціями виміру γ > 0, та доведено теорему про властивість локалізації розв'язку цієї задачі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 12, pp 1937-1956.

Зразок цитування: Літовченко В. А. Задача Коші з оператором Рісса дробового диференціювання // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 12. - С. 1653–1667.

Повний текст