2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про одну екстремальну задачу для додатних рядів

Степанець О. І., Шидліч А. Л.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У циклі робіт O. I. Степанця та його послідовників вивчаються апроксимаційні властивості введених ним просторів $S^p_{\varphi}$. При цьому задачі, пов'язані із знаходженням точних значень $n$-членних наближень $q$-еліпсоїдів у цих просторах, зводяться до певних екстремальних задач для рядів із членами, що є добутком елементів двох невід'ємних послідовностей, одна з яких є фіксованою, а інша варіюється на певній множині.
Зважаючи на те, що розв'язки цих екстремальних задач можуть складати і самостійний інтерес, у даній роботі запропоновано новий метод знаходження їх розв'язків, який приводить до мети суттєво коротшим і прозорішим шляхом.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 12, pp 1968-1976.

Зразок цитування: Степанець О. І., Шидліч А. Л. Про одну екстремальну задачу для додатних рядів // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 12. - С. 1677–1683.

Повний текст