2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Інваріантні многовиди пов'язаних нелінійних параболіко-гіперболічних рівнянь з частинними похідними

Фастовська Т. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто абстрактну систему параболіко-гіперболічних пов'язаних нелінійних рівнянь з частинними похідними. Ця система описує, наприклад, термопружні явища в різних фізичних тілах. Деякі результати щодо існування інваріантних многовидів, що експоненціально притягують, для задач подібного типу було отримано раніше. В даній роботі доведено існування цього інваріантного многовиду за менш обмежувальних умов для більш широкого класу задач.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 57 (2005), no. 12, pp 1977-1994.

Зразок цитування: Фастовська Т. В. Інваріантні многовиди пов'язаних нелінійних параболіко-гіперболічних рівнянь з частинними похідними // Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 12. - С. 1684–1697.

Повний текст