2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Вплив полюсів нa еквіосциляції у раціональному наближенні

Блат Х.П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Крива похибок для раціонального найкращого наближення $f \in C[-1, 1]$ характеризується відомою властивістю еквіосциляцій. На відміну від поліноміального випадку розподіл цих змін знаку не визначається рівноважним розподілом. Відомо, що ці точки не обов'язково мають бути щільними в $[-1, 1]$, що зумовлено впливом розподілу полюсів раціональних наближень. У даній роботі узагальнено відомі результати на випадки, де на степені чисельників та знаменників накладаються менш жорсткі умови.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 1, pp 1-11.

Зразок цитування: Блат Х.П. Вплив полюсів нa еквіосциляції у раціональному наближенні // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 1. - С. 3–11.

Повний текст