2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Наближення класів періодичних функцій багатьох змінних лінійними додатними операторами

Бушев Д. М., Харкевич Ю. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено, що в $N$-внмірному просторі точна верхня межа наближення класів періодичних функцій, інваріантних відносно зсуву, лінійним оператором з ядром, що є добутком двох ядер, одне з яких є додатним, не перевищує суми відповідно вибраних точних верхніх меж в $m$- і $(N - m)$-вимірних просторах. Розглянуто випадки, в яких для отриманої нерівності має місце знак рівності.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 1, pp 12-21.

Зразок цитування: Бушев Д. М., Харкевич Ю. І. Наближення класів періодичних функцій багатьох змінних лінійними додатними операторами // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 1. - С. 12–19.

Повний текст