2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Задачи теории приближений в линейных пространствах

Степанець О. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено огляд результатів, пов'язаних з апроксимаційними характеристиками npocropiB $S^{\rho}_{\varphi}$ та їхніх узагальнень. Підхід, що пропонується, дає можливість отримувати розв'язки задач класичної теорії наближень в абстрактних лінійних просторах у явному вигляді. Як наслідки, з отриманих результатів випливають твердження, що є новими навіть у випадку наближень у функціональних гільбертових просторах $L_2$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 1, pp 54-102.

Зразок цитування: Степанець О. І. Задачи теории приближений в линейных пространствах // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 1. - С. 47–92.

Повний текст