2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Простір $\Omega^p_m(R^d)$ тa деякі властивості

Гурканлі А. Т., Сандикчи А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Нехай $m$ є $v$-помірною функцією, що визначена на $R^d$, i $g \in L^2(R^d)$. У даній роботі $\Omega ^p_m(R^d)$ визначено як векторний простір елементів $f \in L^2_n(R^d)$ таких, що перетворення Габора $V_gf$ належить до $L^p(R^{2d})$, де $1 \leq p < \infty$. Цей простір оснащено нормою і показано, що він є банаховим із цією нормою. Також вивчено деякі попередні властивості $\Omega ^p_m(R^d)$. Розглянуто властивості включення, одержано дуальний до $\Omega ^p_m(R^d)$ простір. Насамкінець вивчено мультиплікатори з $L_w^1 (R^d)$ до $\Omega ^p_w(R^d)$ та з $\Omega ^p_w(R^d)$ до $L^{\infty}_{w^{-1}}(R^d)$, де $w$ є ваговою функцією Берлінга.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 1, pp 155-162.

Зразок цитування: Гурканлі А. Т., Сандикчи А. Простір $\Omega^p_m(R^d)$ тa деякі властивості // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 1. - С. 139-145.

Повний текст