2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Деякі обернені задачі для сильно параболічних систем

Ахундов А. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено коректність та наближене розв'язування обернених задач визначення невідомих функцій у правій частині системи параболічних рівнянь. Для цих задач доведено теореми єдиності, існування та стабільності розв'язкуі наведено приклади, що показують точність встановлених теорем.
Також на множині коректності встановлено оцінку швидкості збіжності методу послідовного наближення, що запропонований для розв'язування даних задач.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 1, pp 127-138.

Зразок цитування: Ахундов А. Я. Деякі обернені задачі для сильно параболічних систем // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 1. - С. 115–124.

Повний текст